Privacy

Versie 2018-03 (17-09-2018)

Dit privacy statement is van toepassing voor DEDRIE architecten B.V., gevestigd op het adres De Steeg 3, 6333 AT Schimmert; bereikbaar via per e-mail via info@dedriearchitecten.com

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en met welk doel we die gegevens gebruiken. Dit statement is van toepassing op alle diensten die door DEDRIE architecten B.V. worden aangeboden.

Voor een goed begrip van dit privacy statement leggen wij u twee begrippen uit:

 • Persoonsgegevens: gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw telefoonnummer, e-mailadres en verbruiksgegevens.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, gebruiken, raadplegen en bewaren van uw gegevens, maar ook het verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

01. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Wij doen dit om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Dit zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (Potentiële) klanten
 • Bezoekers van onze website en/of sociale media
 • Mensen die op welke manier dan ook interesse tonen in onze diensten

02. Wanneer ontvangen wij persoonsgegevens van u?

Wij kunnen op diverse manieren om uw persoonsgegevens vragen. In de meeste gevallen is dit zodra we met u in contact komen tijdens overleggen of via mails waarin uw contactgegevens voorkomen.

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u verkrijgen, zodra u onze website en/of sociale media bezoekt. Hiervoor maken wij gebruik van technologieën zoals cookies (zie ook paragraaf 06). Met al deze persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Wij zullen u nooit om meer persoonsgegevens vragen dan nodig om onze diensten te kunnen leveren;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien dit noodzakelijk is om de dienst die u afneemt te kunnen leveren;
 • Wij verkopen of verhuren uw gegevens nooit door aan derden.

03. Persoonsgegevens die wij verwerken

DEDRIE architecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankgegevens;
 • BSN-gegevens;

04. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen. Per doel geven we de meest voorkomende voorbeelden aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten zoals het aanvragen van vergunningen uit te kunnen voeren;
 • DEDRIE architecten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd. Indien u klant van ons bent, dan bewaren wij uw persoonsgegevens. Dit doen we voor onze bedrijfsvoering en communicatie met u als klant.

05. Met welke partijen kunnen mijn persoonsgegevens worden gedeeld?

DEDRIE architecten B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van vergunningen middels www.omgevingsloket.nl

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DEDRIE architecten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

06. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DEDRIE architecten B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DEDRIE architecten B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting op: www.veiliginternetten.nl

06.01. Externe links

Onze website bevat links naar externe websites, waarbij het ons doel is u (indien gewenst) door te linken naar de juiste website. Dit privacy statement geldt niet voor die externe websites.

07. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DEDRIE architecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dedriearchitecten.com.. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DEDRIE architecten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

08. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DEDRIE architecten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@dedriearchitecten.com.

DEDRIE architecten B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Toegangsbeveiliging op alle apparaten.